Reskontrassa tiivistyy eri raporttien tarve ja kattavuus. Olemme yrittäneet tehdä sekä myynti- että ostoreskontrasta niin kattavan kuin mahdollista. Seurantaa pystyy harjoittamaan monella eri tasolla, yhtäaikaisesti ja erikseen. Voit myös laskuttaa asiakkaita myyntireskontran kautta. 

Reskontra-ohjelmistoon, myynti- tai ostoreskontra, liitetyllä pankkiyhteysohjelmalla hoidat yrityksesi maksutapahtumat ilman ylimääräisiä työtunteja.

Myyntireskontra

Seuraa myyntilaskujen tilannetta vaivattomasti ja nopeasti. Myyntireskontralla haet helposti avoimet myyntilaskut, myyntisaamiset sekä laskujen suoritukset. Voit myös laskuttaa tai periä suoraan myyntireskontrasta.

Ohjelmalla voit helposti hakea asiakkaan ja yrityksesi väliset myyntitapahtumat halutulta aikajaksolta.

Ostoreskontra

Kaikki reskontratapahtumat tallentuvat, näin ollen epäselvät tilanteet on jälkikäteen helppo selvittää. Lisäksi ohjelmassa on asiakaskohtainen seuranta kaikista kirjatuista ostolaskuista.

Ostoreskontralla suunnittelet yrityksesi menot ja niiden ajankohdat, joka helpottaa rahoitusjärjestelyissä. Ohjelmassa on laajat mahdollisuudet muokata käyttöoikeuksia, käyttöoikeuksien rajaamisella takaat kullekin työntekijälle juuri oikeat työkalut.

Ohjelmistoon liitetyllä pankkiyhteysohjelmalla hoidat yrityksesi maksutapahtumat vaivattomasti.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi