Laskutus voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Käytetyimpiä tapoja laskutukselle ovat verkkolaskutus sekä perinteinen paperilasku. Molemmat onnistuvat ohjelmistojemme kautta suoraan myyntiruudusta tai erikseen vaikkapa lähete- tai koontilaskutuksena.

Laskutuksen taustatoimintoja on useita; muun muassa perintälaskutus sekä korkolaskut onnistuvat ohjelman kautta useiden rajausten mukaan.

Uusin mahdollisuus laskutukselle on eri palveluntarjoajien kautta suoritettava verkkolaskutus. Tällöin kaikki yrityksen laskut lähetetään esimerkiksi Itellalle verkkolaskuna, jonka jälkeen palveluntarjoaja erottelee edelleen laskut joko paperi- tai verkkolähetyksiksi.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi