Laihia Datan reaaliaikaista LD-tiedonkeruujärjestelmää voidaan käyttää joko langattoman lähiverkon (wlan) välityksellä tai GPRS yhteyden välityksellä. Langatonta lähiverkkoyhteyttä käytetään tyypillisesti yrityksen omissa tiloissa ja GPRS yhteyttä voidaan käyttää silloin kun ei toimita omissa tiloissa, vaan esimerkiksi asiakkaan luota tai etävarastossa.

Tiedonkeruulaitteen avulla voidaan hallita varastossa olevien tuotteiden tietoja, päivittää varastosaldot, hyllypaikat sekä tilausrajat. Tiedonkeruulaitteella voi myös tilata reaaliaikaisesti jo varastossa ollessaan. Tällöin tilaukset välittyvät Laihia Data ohjelmaan tilauskirjalle.

Tiedonkeruulaitteen avulla voidaan myyntitapahtuman tietoja hallita etänä reaaliaikaisesti. Asiakkaalle voidaan antaa tarkat tuotehinnat ja saatavuustiedot jo tuotteita valittaessa. Tuotteiden keräilyn jälkeen voidaan tulostaa lähete, jolloin myynti kirjautuu laskutettavaksi myynniksi asiakkaalle. Näin myyntitapahtumaa voidaan nopeuttaa huomattavasti ja lyhentää jonoja etenkin ruuhka-aikoina.

Tiedonkeruujärjestelmä soveltuu hyvin etämyyjän sekä kaupintavaraston täyttäjän tarpeisiin. GPRS yhteyttä käytettäessä voidaan Laihia Data järjestelmään kytkeytyä mistä tahansa missä on matkapuhelinverkko saatavilla. Näin esimerkiksi kaupintavaraston täyttäjä voi tilata asiakkaalle tavaraa suoraan asiakkaan tiloista ja myyntitapahtumat välittyvät reaaliaikaisesti Laihia Datan Myyntijärjestelmään.

Laihia Data toimittaa kaikki tarvittavat laitteet järjestelmän toimintakuntoon saattamiseksi sekä huolehtii järjestelmän käyttöönotosta.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi