Palkanlaskenta on mahdollista useilla erilaisilla mahdollisuuksilla. Ei ole väliä ovatko työntekijät tuntipalkkaisia, kuukausipalkkaisia, onko heillä käytössä mitäkin etuisuuksia ja niin edelleen. Palkanlaskentaohjelma on yksinkertainen sekä luotettava.

Palkanlaskennan lisäksi ohjelma suorittaa palkkojen lähetyksen sekä tarvittavat seurannat maksetuista palkoista. Sivukulujen raportointi on tehty helpoksi ja luotettavaksi.

Ohjelmaan on helppo itse antaa eri sivukulujen prosentit niiden kulloinkin muuttuessa. Näin ollen et tarvitse aina sivukuluprosenttien muuttuessa erillistä ohjelmapäivitystä.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi