Henkilöstömme tietoturva asiantuntemus on huippuluokkaa.

Tänä päivänä tietoturvan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tietoturva on sekä asiakkaan että yrityksen huoli. Meillä on hyvät yhteydet palomuurien tarjoajiin. Hyvillä yhteyksillämme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tehokkaan suojan Internet-rikollisuutta vastaan.

Tarjoamme niin palomuurit, virustorjuntaohjelmistot kuin varmuuskopioinninkin.

Verkkoratkaisut

Tietoverkkojen osalta Laihia Data tarjoaa varmatoimisia, tietoturvallisia ja selkeitä tietoverkkoja asiakkaille. Tietoturva nousee nykyään keskeisimpään rooliin suunniteltaessa ja toteutettaessa tietoverkkoja.

Tietoverkkojen osaamispalveluita Laihia Data tarjoaa seuraavissa osa-alueissa:

  • Suunnittelu
  • Dokumentointi
  • Toimitus
  • Ylläpitopalveluita
  • Tietoturvan kehittäminen

Uuden asiakkaan tietoverkon tarpeet kartoitetaan ja kartoituksen pohjalta tehdään suunnitelma verkon rakenteesta. Verkon kartoituksen ja suunnittelun pohjalta tehdyn dokumentaation pohjalta  tehdään tietoverkkojen rakennus ja muutostyöt asiakkaalle. Tietoverkkojen toimitukset toteutetaan asiakkaalle huomioiden nykyiset tarpeet ja vaatimukset. Toimituksien yhteydessä varaudutaan aina mahdollisimman hyvin tuleviin uusiin tietoliikenteen tarpeisiin ja vaatimuksiin. Toimitettavista tietoverkkojen aktiivilaitteista ei oteta käyttöön kuin nykyhetken vaatimukset täyttävät tietoturvatoiminnot. Esimerkiksi palomuurien ohjelmistoversiot päivittyvät jatkuvasta uusimmat ohjelmistoversiot tarjoavat toiminnallisuutta uusiin tietoliikenne- ja tietoturva tarpeisiin.

Laihia Data ylläpitää tietoverkko-osaamista osallistumalla säännöllisesti alan koulutuksiin ja tapahtumiin sekä seuraamalla eri laitevalmistajien laitteiden kehitystä.

Tietoverkkojen tietoturvaa on mahdollista parantaa aktivoimalla palomuurilaitteista tietoliikenteen sovellustason tietoturvatoiminnot. Tällöin voidaan esimerkiksi poistaa viruksia sähköpostista ennen kuin viruksen pääsevät yrityksen verkkoon. Eri nettisivut voidaan tarkastaa jo ennalta palomuurin toimista mikäli nettiselaimen sallitaan avata pyydetty nettisivu.


Puh:

020 7288370

Postiosoite: PL 33, 66401 Laihia
Käyntiosoite: Asematie 1, Laihia
Sähköposti: posti@laihiadata.fi
  etunimi.sukunimi@laihiadata.fi